LỄ KÝ KẾT GIỮA 

Tạp chí Việt Nam Hội nhập & VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VIỆT NAM 

Chiều ngày 4/5/2023, tại TP HCM đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác giữa Tạp chí Việt Nam Hội nhập và 3 đơn vị là: Viện phát triển khoa học công nghệ Sài Gòn, Viện phát triển kinh tế số Việt Nam và Công ty CP Tập đoàn EcoFarm Pay nhằm hướng đến những sự hợp tác toàn diện bằng thế mạnh của mỗi bên để cùng nhau phát triển trong thời gian tới.