Hợp tác phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao và thúc đẩy khởi nghiệp ngành công nghệ Việt Nam - Ấn độ

Tại lễ ký kết, Viện phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE), Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt (VSI) và Invincix Solutions đã trao đổi, thống nhất các nội dung hợp tác nhằm phát huy tối ưu nguồn nhân lực công nghệ và thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam và trao đổi, liên kết với thị trường Ấn độ.

Trong quá trình thực hiện mục tiêu Chuyển đổi số Quốc gia, Việt Nam cần cải thiện việc đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT). Bên cạnh đó, để chuyển đổi số một cách nhanh chóng và hiệu quả thì việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNTT theo hướng đáp ứng xu hướng công nghệ mới của thế giới và nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp là vô cùng cấp thiết.  

Cùng với Chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) là một xu hướng đang ngày càng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Trong khi đó, Ấn Độ là một đất nước đã và đang phát triển rất mạnh mẽ và đang ngày càng lớn mạnh nhờ ngành công nghệ thông tin và khởi nghiệp sáng tạo.

Để tăng cường khả năng hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam và Ấn độ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số và khởi nghiệp ĐMST, các vấn đề cần quan tâm là hành lang pháp lý, cơ chế tài chính, nguồn nhân lực, các chương trình đào tạo thực tế nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, khởi nghiệp….

Các chuyên gia và doanh nghiệp cũng cho rằng, thành công của các doanh nghiệp, khởi nghiệp trong ngành công nghệ thông tin phụ thuộc vào khả năng của mỗi doanh nghiệp trong việc trở nên chuyên nghiệp và mở rộng quy mô hoạt động. Công nghệ sẽ luôn tiếp tục phát triển và thay đổi, do đó các doanh nghiệp cần phải thích nghi nhanh chóng và tiếp nhận các nguồn lực phù hợp để phát triển.

Với 2 chủ đề lớn là Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), Chuyển đổi số (CĐS), đoàn công tác và các tổ chức, đơn vị hai bên đã cùng nhau trao đổi, bàn bạc sôi nổi về phương hướng, cách thức phát triển và các hoạt động của Hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp - Doanh nghiệp ĐMST cũng như các giải pháp, đề xuất giá trị cho khối Khởi nghiệp ĐMST - Chuyển đổi số doanh nghiệp tại Tỉnh Khánh Hòa. Tư vấn, đào tạo nguồn lực về chuyển đổi số nhằm thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà. Kết hợp, phát huy và sử dụng các nguồn lực từ Hệ sinh thái Khởi nghiệp ĐMST tại TP HCM và Quốc gia.

Với quyết tâm thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và chuyển đổi số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 12 đơn vị tại 2 đầu cầu TP HCM và Khánh Hòa đã cùng nhau ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) hình thành “Liên minh Xây dựng & phát triển HST Khởi nghiệp ĐMST & Chuyển đổi số tại Khánh Hòa”. Với mục đích cùng nhau phối hợp thường xuyên lâu dài và bền vững trên cơ sở phát huy chức năng, chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi bên; huy động các nguồn lực từ TP HCM và tỉnh nhà để thực hiện có hiệu quả công tác hỗ trợ, thúc đẩy, các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
Các đơn vị trong liên minh cùng nhau thiết lập các nguyên tắc hợp tác chung đồng thời đề cử Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công nghệ A.Yersin phụ trách kết nối và đề xuất các hoạt động của liên minh. Và thống nhất lấy Công viên phần mềm Quân đội làm địa điểm chính để tổ chức các hoạt động của hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST. 

Cùng với việc hình thành liên minh, 8 đơn vị có chức năng, nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST cùng nhau ký thỏa thuận “Hợp tác triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp - khởi nghiệp tại khánh hòa” nhằm mục đích cùng nhau phối hợp tổ chức các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST, chuyển đổi số doanh nghiệp thông qua các nội dung như: đào tạo, hội thảo, tọa đàm, tư vấn - cố vấn, cuộc thi khởi nghiệp, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, gọi vốn… 8 đơn vị gồm: (1)Viện đào tạo & phát triển Doanh nhân Việt nam (VIETD); (2)Viện phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE); (3)Viện phát triển Doanh nghiệp & Tài năng Việt nam (IVN); (4)Vườn ươm Khởi nghiệp Việt (Viet Startup Incubator - VSI); (5)Trung tâm Khoa học Giáo dục & Khởi nghiệp Việt, (6)Tỉnh Đoàn Thanh Niên; (7) Đại học Thái Bình Dương (KH); (8) Công ty CP Đầu tư & Phát triển Công nghệ A. Yersin.

Trong không khí vui mừng, phấn khởi vì Hệ sinh thái Khởi nghiệp ĐMST tại Khánh Hòa.

Có hai đơn vị chính thức công bố đặt văn phòng đại diện:
+ Vườn Ươm Khởi nghiệp Viêt (VSI) chính thức được đặt nền móng cùng những đơn vị đầu tiên trong liên minh tiên phong để xây dựng Hệ sinh thái ĐMST. Vườn Ươm Khởi Nghiệp Việt (VSI) đã chính thức công bố quyết định thành lập văn phòng đại diện tại Khánh Hòa, lấy Công viên phần mềm Quân đội làm văn phòng đại diện. Việc chính thức đặt văn phòng tại Khánh Hòa cho thấy quyết tâm của VSI trong việc phối hợp đưa các nguồn lực từ Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST Quốc gia tại HCM và các hoạt động, các công cụ, giải pháp nhằm hỗ trợ, thúc đẩy khởi nghiệp ĐMST tỉnh Khánh Hòa.  

Chủ tịch & Tổng giám đốc VSI trao quyết định thành lập VPDD
+ Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân Việt Nam (VIETD) đã công bố quyết định chính thức và ra mắt Văn phòng đại diện Viện Đào tạo và Phát triển Doanh nhân Việt Nam (VIETD) tại Công Viên Phần mềm Quân đội. Nhằm kết hợp cùng các đơn vị liên minh thực hiện nhiệm vụ tư vấn đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc đổi mới sáng tạo, thực hiện chuyển đối số tại tỉnh Khánh Hoà.

Viện Phát Triển Kinh Tế Số Việt Nam./.