VIDE  ký kết hợp tác xây dựng chuyên trang “Chuyển đổi số” trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam. 

Sáng 18/4, tại Hà Nội, Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam cùng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, Công ty TNHH Quản lý DUCAPITAL Holding ký kết thỏa thuận hợp tác xây dựng chuyên trang “Chuyển đổi số” trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam.
Tại buổi lễ có: Tiến sĩ Trần Doãn Tiến (Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam); Tiến sĩ Nguyễn Công Dũng (Phó Tổng Biên tập Thường trực Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam); Tiến sĩ Trần Quý (Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam); Giám đốc Nguyễn Huy Du (
Công ty TNHH Quản lý DUCAPITAL Holding) cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của các đơn vị tham gia.

Phát biểu tại buổi ký kết hợp tác, Tiến sĩ Trần Quý, Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam bày tỏ vinh dự đồng hành cùng với Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, của Chính phủ về chuyển đổi số. Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam cho biết, với nhiệm vụ, chức năng được giao thời gian qua, Viện đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, phát triển, phổ biến và hỗ trợ hoạt động nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong các bối cảnh mới, giúp cập nhật các thông tin, kiến thức, kỹ năng thực nghiệm về chuyển đổi số tới các cấp lãnh đạo, quản lý để góp phần nâng cao nhận thức cho các cơ quan nhà nước, các tổ chức, doanh nghiệp, người dân về triển khai thực hiện chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực.

Tiến sĩ Trần Quý chia sẻ, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam là cơ quan báo chí đầu tiên Viện tổ chức ký kết hợp tác nhằm tuyên truyền mạnh mẽ lĩnh vực “Chuyển đổi số”. Với chức năng là cơ quan báo chí của Đảng, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trên mạng Internet, Báo đang xây dựng, phát triển trở thành cơ quan báo chí truyền thông đa phương tiện. Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam hy vọng ký kết hợp tác giữa các bên sẽ tạo một điểm nhấn quan trọng trong lĩnh vực truyền thông báo chí góp phần lan tỏa lĩnh vực chuyển đổi số trong cộng đồng xã hội, góp phần tác động đến các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia thực hiện mục tiêu của Chính phủ trong lĩnh vực chuyển đổi số.

Tại chương trình, các bên đã thống nhất ký kết Chương trình hợp tác xây dựng chuyên trang “Chuyển đổi số” trên Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam giữa Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, Công ty TNHH Quản lý DUCAPITAL Holding, với địa chỉ: chuyendoiso.dangcongsan.vn. Dự kiến, chuyên trang sẽ đi vào hoạt động từ đầu tháng 5/2022/.