THÔNG BÁO

THAY ĐỔI LOGO NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU VIDE

Kính gửi: Quý khách hàng, quý đối tác!
Lời đầu tiên, Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm và hợp tác của Quý khách hàng, Quý đối tác trong suốt thời gian qua.
Để phù hợp với chiến lược phát triển và tầm nhìn mới, Viện Phát triển kinh tế số Việt Nam nhận thấy cần có những bước chuyển mình và thay đổi mạnh mẽ hơn để hòa chung với sự chuyển động thị trường và thúc đẩy sự phát triển của Viện. Đây chính là phương tiện giúp quý khách hàng, quý đối tác dễ dàng nhận ra chúng tôi hơn.
Vì vậy, Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam chính thức thông báo về việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu từ ngày 01/12/2021.
Logo mới của Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam sẽ có hiệu lực trong tất cả các hợp đồng, văn bản, trang thông tin điện tử thuộc thương hiệu VIDE. Mọi hoạt động và các thông tin liên quan khác của Viện không thay đổi.
Trân trọng ./.