KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN CHUYÊN SÂU
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THAM GIA

LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ 

Ngày 10/9/2021, Bộ KHĐT đã chủ trì cuộc họp trực tuyến khởi động Gói hỗ trợ Xây dựng Lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp được lựa chọn ở khu vực phía Nam - thuộc Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025.
Chương trình hỗ trợ Doanh nghiệp Chuyển đổi số giai đoạn 2021 – 2025 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) triển khai kế hoạch hướng đến mục tiêu vào năm 2025 có 100% doanh nghiệp được nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Hoạt động của Chương trình tiến hành thông qua Dự án Thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Trong khuôn khổ Gói hỗ trợ Xây dựng Lộ trình Chuyển đổi số cho doanh nghiệp được lựa chọn ở khu vực phía Nam, các chuyên gia của Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam, bao gồm TS. Trần Quý - Viện trưởng VIDE, TS. Hàng Sấm Nang – Phó Viện trưởng VIDE, Ths. Nguyễn Thị Thanh Uyên - Phó Viện Trưởng thường trực VIDE - sẽ trực tiếp tham gia với vai trò chuyên gia tư vấn của chương trình. Các doanh nghiệp được lựa chọn chủ yếu ở quy mô vừa (50-500 lao động) với 10 nhóm lĩnh vực ưu tiên được xác định bởi Bộ KHĐT và Dự án USAID LinkSME.

Các chuyên gia sẽ tiến hành các bước khảo sát, phỏng vấn doanh nghiệp để đánh giá mức độ sẵn sàng và xây dựng chiến lược và lộ trình chuyển đổi số cho các doanh nghiệp tham gia. Các công cụ, mô hình phân tích theo tiêu chuẩn quốc tế sẽ được nhóm chuyên gia áp dụng nhằm chuẩn hóa, nâng cao quy trình quản trị, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.
Hoạt động tư vấn chuyên sâu này sẽ được các chuyên gia triển khai cho từng doanh nghiệp trong khoảng thời gian từ tháng 9 - 10/2021. Sau quá trình đánh giá và tham vấn các bên liên quan, ưu tiên chính của dự án được xác định là hỗ trợ các DNVVN tại Việt Nam thực hiện chuyển đổi số để khôi phục và tạo đà tăng trường sau ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. 

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VIỆT NAM