CÔNG BỐ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ GIẢI THƯỞNG PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC (SKILLS DEVELOPMENT) CỦA ASEAN BUSINESS AWARDS 2021.

 Sau việc tổ chức thành công Giải thưởng Phát triển nguồn nhân lực (Skills Development Award) vào năm 2019, Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN đã tích hợp Giải thưởng này thành một trong những hạng mục giải thưởng chính trong Giải thưởng Kinh doanh ASEAN (ASEAN Business Award – ABA).

Năm nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN – Ông Brunei Darussalam, GIZ-RECOTVET tiếp tục cùng đồng hành với tổ chức Giải thưởng Phát triển Nguồn nhân lực (Skills Development Award) nhằm tôn vinh những doanh nghiệp xuất sắc đã có đóng góp đáng kể vào việc phát triển nguồn nhân lực ở ASEAN, đặc biệt là thông qua việc tham gia vào TVET.

Chúng tôi sẽ đánh giá rất cao nếu bạn có thể giúp chúng tôi quảng bá rộng rãi về Giải thưởng Phát triển Nguồn nhân lực ASEAN 2021 và khuyến khích các công ty mà bạn đang làm việc đăng ký tham gia Giải thưởng này!

Thời gian nộp hồ sơ hiện đã được mở và kéo dài đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021.

Chúng tôi đã chuẩn bị tờ rơi để bạn thuận tiện hơn trong việc kết nối với các đối tác và các công ty ứng viên tiềm năng. Nếu bạn cần chúng tôi hỗ trợ thêm để chia sẻ tin tức qua các kênh liên lạc của bạn (Facebook, bản tin, v.v.), đừng ngần ngại, hãy liên hệ ngay với chúng tôi.

Những người chiến thắng giải thưởng sẽ được công bố công khai tại lễ trao giải vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Ngoài ra, RECOTVET tiếp tục lên kế hoạch truyền thông và phổ biến các hoạt động phát triển nguồn nhân lực của tất cả những người chiến thắng và á quân, để truyền cảm hứng cho nhiều công ty trên khắp ASEAN tham gia vào TVET và phát triển nguồn nhân lực.  


Để đăng ký Giải thưởng Phát triển Nhân lực, vui lòng truy cập trang web của Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN 2021 hoặc liên hệ về email tuan.nguyen@giz.de.