CON NGƯỜI LÀ YẾU TỐ CỐT LÕI CỦA MỌI CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

Tuần làm việc thứ 12 của Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE) đã diễn ra với nhiều sự kết nối đầy thú vị giữa những người bạn cũ – mới trên bàn tròn và thảo luận sôi động về chiến lược phát triển cho nông nghiệp, công nghiệp, y tế, giáo dục và thương mại.

VIDE trong giai đoạn khởi đầu không đặt mục tiêu khai thác thị trường lên hàng đầu, mà thay vào đó, chúng tôi tập trung thiết lập các mối quan hệ hợp tác dài dâu với các đối tác chiến lược tiềm năng theo phương châm hoạt động “Biết – Bạn – Bàn – Bán”.

Với tầm nhìn này, dù chỉ mới ở những bước đi đầu tiên VIDE đã đủ sức quy tụ được nhiều chuyên gia gạo cội của rất nhiều ngành/ lĩnh vực cùng đến tìm hiểu về VIDE ( “Biết”) và từ đó thiết lập mối quan hệ bạn hữu (“Bạn”) – để xác định đi cùng nhau trong chiến lược đường dài thực hiện các mục tiêu chung giữa đôi bên, đáp ứng được yêu cầu của xu thế và bối cảnh. 

Trong tuần qua, VIDE đã vinh dự mời gọi được 8 thành viên chuyên gia đồng ý tham gia vào đội ngũ chuyên gia của VIDE với đầy đủ các lĩnh vực về chuyển đổi số, tái cấu trúc, kinh tế số, tài chính ngân hàng, quản trị marketing, truyền thông và thương hiệu. Tính đến nay, sau hơn 2 tháng chính thức hoạt động, VIDE đã tập hợp được hơn 14 chuyên gia có uy tín ở rất nhiều lĩnh vực. Danh sách hồ sơ chuyên gia sẽ được VIDE cập nhật trên website: www.vide.vn


Thông qua các buổi gặp mặt để hiểu biết lẫn nhau về tầm nhìn và mục tiêu, VIDE đang cùng các chuyên gia thiết lập rất nhiều chiến lược thị trường dựa trên các lĩnh vực chuyên môn của từng cá nhân. Với quan điểm “con người là yếu tố cốt lõi của mọi chiến lược”, Ban lãnh đạo VIDE và đội ngũ chuyên gia của VIDE tin tưởng rằng sự kết nối các nguồn lực này sẽ tạo đà rất tốt cho đôi bên phát triển mạnh mẽ trong tương lai

(Họp chiến lược giữa Ban điều hành VIDE với các chuyên gia và khách mời ngày 21/5/2021)


(TS.Hàng Sấm Nang – Phó Viện trưởng Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam ký kết Biên bản ghi nhớ với Lãnh đạo Hiệp hội các Doanh nghiệp Khu Công nghiệp Thành phố
về thỏa thuận hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số).

Cùng với các sự hợp tác đã được thúc đẩy vừa qua, VIDE sẽ cùng các đối tác chiến lược mang đến cho cộng đồng những kế hoạch phát triển phù hợp với bối cảnh và xu thế, giúp các tổ chức thực hiện chuyển đổi số nhanh chóng và thành công, nâng cao năng lực cạnh tranh và góp phần cùng TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung thực hiện mục tiêu phát triển bền vững./. 


VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VIỆT NAM