PHIÊN ĐÀO TẠO CẤP CAO VỀ CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIệU CHO DOANH NGHIệP THEO TOÁN ĐỊNH LƯỢNG

Trong nhiều năm qua, cụm từ “thương hiệu” đã được cộng đồng doanh nghiệp lẫn các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét như một chiến lược quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh tổ chức, địa phương, vùng, quốc gia. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp, ‘thương hiệu” là điều dễ nói nhưng không dễ phân tích hay đo lường bằng con số cụ thể.

(Ban điều hành VIDE và các chuyên gia tham dự phần chia sẻ của TS. Đỗ Văn Phú về chuyên đề Toán Thương hiệu cho doanh nghiệp)

Tốt nghiệp xuất sắc Luận án Toán Thương hiệu tại Đại học HamBurg (Đức), TS. Đỗ Văn Phú hiện đang là chuyên gia độc quyền về đo lường định lượng thương hiệu cho doanh nghiệp/ tổ chức thông qua độ sâu thương hiệu và độ phủ thương hiệu với những công thức tính toán vô cùng độc đáo và cụ thể.

Phiên đào tạo cấp cao cho Ban điều hành và nhóm chuyên gia VIDE được khởi đầu với chủ đề “Toán thương hiệu” do TS. Đỗ Văn Phú, Phó Viện trưởng VIDE chủ trì chia sẻ đã lôi cuốn rất nhiều chuyên gia của VIDE cùng quan tâm tham dự online lẫn offline. 

(TS. Đỗ Văn Phú tốt nghiệp Tiến sĩ với Luận án nghiên cứu độc quyền tại Đại học Hamburg Đức về Đo lường độ phủ, độ sâu của Thương hiệu thông qua Toán Thương hiệu – Brandmath).

Với chuyên môn sâu về toán thương hiệu của TS. Phú kết hợp cùng với các chuyên gia khác của VIDE trong lĩnh vực quản trị marketing, chuyển đổi số và tái cấu trúc doanh nghiệp thì một trong những thị trường mục tiêu mà VIDE sẽ hướng đến các hoạt động tư vấn, đào tạo về đo lường - định vị – xây dựng – phát triển các giá trị thương hiệu cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo quy trình định hình, định tính, định lượng và đo lường. 


(Một trong những mô hình của TS. Phú về toán thương hiệu)

Đối tượng khách hàng cho mảng chiến lược này là các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong và ngoài nước đang có nhu cầu mở rộng thương hiệu, phát triển thị trường, tăng quy mô kinh doanh, thị phần và doanh số, tạo được đẳng cấp và vị thế thương hiệu trong chiến lược phát triển trung và dài hạn. Ngoài ra, một thị phần quan trọng khác mà VIDE sẽ tập trung vào chính là các doanh nghiệp chuẩn bị lên sàn IPO. Với nhóm khách hàng này, thông qua Toán thương hiệu của TS. Phú, doanh nghiệp sẽ xác định được các chuẩn giá trị thương hiệu, định giá trị cổ phiếu, giá trị thị trường, giá trị tăng trưởng ngắn hạn và dài hạn, giá trị quốc tế nhằm giúp doanh nghiệp tập trung vào các giá trị tối ưu và phát triển những phần then chốt, tránh hao phí nguồn lực./. 


VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VIỆT NAM