RA MẮT BAN LÃNH ĐẠO VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ

Sáng ngày 27/2/2021, Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (tên tiếng Anh là “Vietnam Institute of Digital Economy Development – viết tắt là VIDE) đã tổ chức phiên họp mặt đầu tiên ra mắt Hội đồng Viện sau khi có Quyết định thành lập của Hội Truyền thông Số Việt Nam về thành lập Viện VIDE (số 26/QĐ-HTTS ngày 15/12/2020) và Giấy Chứng nhận tổ chức Khoa học Công nghệ do Bộ Khoa học Công nghệ cấp vào ngày 24/2/2021.


Theo giấy phép hoạt động, Viện VIDE hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ, có chức năng tập hợp các nhà khoa học trong các lĩnh vực liên quan để khai thác và sử dụng hiệu quả các nguồn lực khoa học kỹ thuật vào nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, thực hiện các dịch vụ KHCN (bao gồm nghiên cứu, tư vấn, thực nghiệm, đào tạo), liên kết, hợp tác trong lĩnh vực KHCN, điện tử, thông tin, truyền thông, đặc biệt là các lĩnh vực gắn với xu thế phát triển kinh tế số, kinh tế nền tảng và chuyển đổi số, góp phần phát triển KT-XH cho đất nước trong kỷ nguyên CMCN 4.0.

Tại buổi hợp, Viện VIDE đã ra mắt Ban lãnh đạo Viện với cơ cấu tạm thời gồm một viện trưởng và 03 phó viện trưởng. Tiến sĩ Trần Quý – chuyên gia về kinh tế số được Hội Truyền thông số Việt Nam bổ nhiệm vai trò Viện trưởng VIDE. Các nhân sự Phó Viện trưởng bao gồm: TS. Hàng Sấm Nang – chuyên gia về tái cấu trúc doanh nghiệp và chuyển đôi số, TS. Đỗ Văn Phú – chuyên gia về toán thương hiệu và văn hóa doanh nghiệp, Ths. Nguyễn Thị Thanh Uyên – chuyên gia về chính sách công phát triển doanh nghiệp SMEs. 

Buổi họp nêu ra một số định hướng phát triển của Viện VIDE trong 02 năm đầu tiên thành lập, trong đó tập trung một số nhiệm vụ về nghiên cứu, tư vấn, triển khai cho ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp về các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh theo xu thế chuyển đổi số, kinh tế số …

  • Các hoạt động nghiên cứu và triển khai (R&D) các dự án về blockchains, kinh tế số, kinh tế nền tảng ứng dụng vào nông nghiệp, công nghiệp, thương mại dịch vụ: Dự án về nông nghiệp số, ngân hàng số, tài sản số….
  • Dịch vụ KHCN: Thẩm định, kiểm định, nghiên cứu đề tài dự án, phát triển chuyên gia, ….
  • Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng chuyển đổi số và kinh tế số.
  • Tư vấn, đào tạo doanh nghiệp về quản trị doanh nghiệp, xây dựng và phát triển thương hiệu.

Với sứ mệnh của mình, cùng với đội ngũ chuyên gia đã và đang được quy tụ, Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (Viện VIDE) sẽ đáp ứng được nhu cầu của quốc gia, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong việc mục tiêu thực hiện chuyển đổi số theo xu hướng ứng dụng kinh tế số, kinh tế nền tảng và các công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp.


VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VIỆT NAM