GIỚI THIỆU CHUNG

Là đơn vị hoạt động độc lập theo Luật Khoa học và Công nghệ. Chức năng chính:

Nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ;

 • Dịch vụ KHCN;
 • Liên kết hợp tác đào tạo và đào tạo;
 • Tư vấn doanh nghiệp; chuyển đổi số, tái cấu trúc, thương hiệu.....

SỨ MỆNH

1. Phát triển nền kinh tế Việt Nam đi vào xu thế:

 • Kinh tế số;
 • Kinh tế nền tảng;
 • Kinh tế chia sẻ;

2. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng xu thế công nghệ và tri thức.

TẦM NHÌN

Trở thành đơn vị dẫn đầu về tư vấn chiến lược cho địa phương, hiệp hội ngành nghề về nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển kinh tế số cho Việt Nam.

Trở thành đơn vị có tầm ảnh hưởng sâu rộng đối với cộng đồng doanh nghiệp về tư vấn chiến lược chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. 

THẾ MẠNH

Đội ngũ Ban lãnh đạo và chuyên gia có uy tín trong cộng đồng, kinh nghiệm tư vấn khối doanh nghiệp và Chính phủ.

Mối quan hệ rộng với khu vực công, khu vực tư nhân, tổ chức nước ngoài, hiệp hội.

Sản phẩm của Viện phù hợp cho nhiều đối tượng khác nhau, gồm khu vực công, doanh nghiệp, ngành, hiệp hội. 

THỜI CƠ

Vai trò VIDE trong xu thế chuyển đổi số và kinh tế số.

Sự ủng hộ của Hội Truyền thông số.

Sự quan tâm của cộng đồng đối với vai trò VIDE.

Thị trường tiềm năng, đa dạng, phủ rộng các khu vực, địa lý. 

DỊCH VỤ

 •  Dịch vụ KHCN (thử nghiệm kiểm định, thẩm định dự án KHCN).
 •  Tư vấn chuyển đổi số và tái cấu trúc doanh nghiệp
 •  Tư vấn đào tạo và liên kết đào tạo
 •  Quản trị thương hiệu và marketing
 •  Tư vấn và triển khai các dự án Kinh tế số (blockchain, crypto, fintech, crowdfunding…)
 •  Tư vấn về phát triển kinh tế số cho ngành, vùng, địa phương, hiệp hội...
 •  Triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trung ương, vùng, địa phương.
 •  Xây dựng và phát triển chuyên gia.

TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG 

GUARANTEE

Đi đầu trong các dự án mới. 

TRANSPARENCY

Sáng tạo làm nền tảng hiệu quả công việc.

TRUSTWORTHINESS

Chia sẻ để phát triển bền vững