TS. LS TRẦN ĐỨC THANH

TS.Luật sư TRẦN ĐỨC THANH

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

ms: vide-E004

Thông tin liên hệ

Email: info@vide.vn

chuyên gia KINH TẾ - PHÁP LÝ


  • Tiến sĩ QTKD 
  • Chứng chỉ "Hệ thống quản trị chất lượng" của SMEDEC HCMC
  • Chứng chỉ "Bảo hộ lao động" của Sở Lao động - Thương binh Xã hội.
  • Chứng chỉ "Production and Inventory Management" - ASIAN Productivity Organization.
  • Chứng chỉ "Examination for the internal quality auditor training course (ISO)" - BUREAU VERITAS.
  • Chứng chỉ "Lý luận giảng dạy đại học" - Viện Nghiên cứu Phát triển Ngôn ngữ Quốc tế. 

  • Nhiều năm kinh nghiệm trong tư vấn, tái cấu trúc doanh nghiệp & chuyển đồi số, triển khai hệ thống thông tin quản lý cho các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như:

- Tổng Công ty Cà phê Trung Nguyên.

- Tập đoàn Gemadept.

- Tập đoàn ITL.

- Tập đoàn Tân Thanh Container.

- Tổng Công ty Lương thực Miền Bắc.

- Công ty Cổ Phần Đại Nam (Khu Du lịch Đại Nam).

- Tập đoàn Thức ăn gia súc Lái Thiêu.

- Công ty Silk Road Systems (UK).

- Công ty Worldsoft (USA).

- Công ty Sakura (Nhật).

- Công ty Dược Viphavet (Pháp).

- Chuỗi Siêu Thị Intimex…

  • Chủ dự án phát triển giải pháp Supersoft ERP tổng.

- Sản phẩm đã được độc giả báo Người Tiêu dùng và Viện Kinh tế quốc tế bình chọn là sản phẩm ERP tốt nhất trong hai năm liên tục và đạt giải thưởng quốc gia 2014 và 2016.