LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN

Dịch vụ Khoa học Công Nghệ

 • Nghiên cứu, thiết kế, kiểm định, triển khai áp dụng công nghệ mới.
 • Chế tạo, sản xuất thiết bị, phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế số.
 • Tư vấn, thiết kế, chuyển giao công nghệ, triển khai các đề tài, dự án.
 • Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước theo chức năng; liên kết, xây dựng đội ngũ chuyên gia.
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo, chuyên ngành; quảng bá các loại hình công nghệ mới.

Đặt lịch tư vấn ngay

Đào tạo và liên kết đào tạo

 • Đào tạo Blockchain, kinh tế số.
 • Đào tạo phân tích và tính toán định lượng trong kinh doanh, sản xuất.
 • Đào tạo quản lý RFP, CĐS, ERP, kinh doanh số.
 • Đào tạo Quản trị doanh nghiệp và Quản trị rủi ro.
 • Đào tạo Quản trị Disc, kinh doanh, Tài chính, Marketing, Dịch vụ.
 • Đào tạo Định lượng và Quản trị thương hiệu doanh nghiệp.

Đặt lịch tư vấn ngay

Dự án kinh tế số

 • Kinh doanh số.
 • Dịch vụ số.
 • Tài sản số
 • Nông nghiệp số
 • Liên minh kinh tế số
 • Tạp chí kinh tế số. 


Đặt lịch tư vấn ngay

Quản trị thương hiệu - Marketing

 • Truyền thông và nhân diện thương hiệu.
 • Tầm nhìn thương hiệu
 • Mục tiêu và định vị thương hiệu theo toán thương hiệu.
 • Ứng dụng thương hiệu.
 • Định giá thương hiệu.
 • Quản trị Marketing - Digital marketing.
 • Tài sản thương hiệu.
 • Trang tin điện tử Kinh tế số & Liên minh kinh tế số.

Đặt lịch tư vấn ngay

Tư vấn:
Tái cấu trúc, chuyển đổi số

 • Blockchain, kinh doanh số.
 • Chiến lược quản trị doanh nghiệp.
 • Đánh giá mô hình kinh doanh
 • Tái cấu trúc - CĐS
 • Tư vấn quy trình quản trị doanh nghiệp.
 • Kiểm tra, giám sát thực thi chuyển đổi số.
 • Tư vấn xây dựng RFP, ERP.
 • Xây dựng, đo lường & quản trị thương hiệu.


Đặt lịch tư vấn ngay

Nghiên cứu dự án & Hợp tác quốc tế

 • Ký kết MOU về hợp tác “Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số/ tái cấu trúc” – với các đơn vị có chức năng quản lý/ hỗ trợ cộng đồng DN.
 • Ký kết hợp tác với các chuyên gia trong và ngoài nước về tư vấn công nghệ, tái cấu trúc, chuyển đổi số … 


Đặt lịch tư vấn ngay