BẢN TIN VIDE

VIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VIỆT NAM (VIDE)

GIỚI THIỆU 


Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (VIDE) được thành lập vào tháng 12/2020 bởi Hội Truyền thông Số Việt Nam và hoạt động theo Luật Khoa học và Công nghệ theo Giấy Chứng nhận tổ chức Khoa học Công nghệ do Bộ Khoa học & Công nghệ cấp ngày 24/02/2021.

Viện có chức năng tập hợp các nhà khoa học trong các lĩnh vực liên quan để nghiên cứu, sản xuất, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, thực hiện các dịch vụ KHCN, tư vấn, đào tạo, liên kết, hợp tác trong lĩnh vực ĐT-TTTT, KHCN đặc biệt là xu thế phát triển kinh tế số góp phần phát triển KT-XH của đất nước trong kỷ nguyên CMCN 4.0.

viện phát triển kinh tế số việt nam (vide)

ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA 


Với sứ mệnh của mình, cùng với đội ngũ chuyên gia đã và đang được quy tụ, Viện Phát triển Kinh tế số Việt Nam (Viện VIDE) sẽ đáp ứng được nhu cầu của ngành nghề, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong việc mục tiêu thực hiện chuyển đổi số theo xu hướng ứng dụng kinh tế số, kinh tế nền tảng và các công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp.

TS. trần quý

(viện trưởng)

Chuyên gia về kinh tế số, tư vấn chiến lược, blockchain.

Tel: 0919.696.000

Email: tranquy@vide.vn

TS. LUẬT SƯ TRẦN ĐỨC THANH


(phó viện trưởng)

Chuyên gia Kinh tế - Pháp lý

Tel: 0903.922.339

Email: info@vide.vn

BÀ BÙI THỊ THỦY TIÊN


(phó viện trưởng)

Chuyên gia về Hỗ trợ khởi nghiệp

Email: info@vide.vn

THS. NGUYỄN VĨNH NAM


(phó viện trưởng)

Chuyên gia về chuyển đổi số 

Email: info@vide.vn

Tap chi Vide
Elearning vide


ĐỐI TÁC VIDE